PROJEKT WNĘTRZA PRZENOŚNEJ KABINY TELEPORTACYJNEJ
jest dla widza wyprawą w [może niedaleką] przyszłość, kiedy to akt teleportacji znajdzie zastosowanie w codziennym życiu, a tego rodzaju kabiny będą stałym elementem miejskiego krajobrazu, tak jak teraz są np: bankomaty lub budki telefoniczne. Instalacja nie ma zamiaru rozwiązywać od strony mechanizmów fizycznych i technologicznych zjawiska teleportacji, lecz koncentruje się na zewnętrzej formie pomieszczenia, wnętrza, w której ma ona się odbywać. Znajdujące się wewnątrz wymody: Drzewa Wschodniego i Zachodniego Horyzontu, To Co Pożera Godziny, Wiry Światłonośne, Pieczęć Wyjścia, Stabilizatory Pola, Strażnika i Teleporter Matkę traktować więc można jako modzistyczne ekwiwalenty urządzeń pozwalających istotom zbudowanym z węgla i fizycznej materii na zmianę formy i odbudowanie jej pierwotnego wzorca w innym miejscu kontinuum czaso-przestrzennego.
THE PROJECT OF THE INTERIOR OF A PORTABLE TELEPORT CABIN
for the viewer is a journey into the future (which may be closer than you may guess), when teleportation will be a common activity and the cabins will constitute a regular element of the city landscape much like todays ATMs or phone booths. The installation does not touch upon the physical or technological aspects of the teleportation phenomenon, but rather concentrates on the form of the cabin itself, the participating interior. The objects housed inside: The Trees of the Eastern and Western Horizons, That Which Devours the Hours, The Lightbearing Whirls, The Seal of Egress, The Field Stabilizers, The Guard and The Teleporter Mother-Queen ought to be treated as modsistic equivalents of the devices that enable physical, carbon-based life-forms to be atomically disassembled and reassembled at a different location of the time-space continuum.

idea i przestrzeń / idea and environment: Egon Fietke vel Andrzej Miastkowski
dźwięk / sound: Jerzy Korzeń
WSPÓLNOTA LEEEŻEĆ / LYYYING COMMUNITY 2002
fot: Tomek Wójcicki

25_plakatstrasbourg.jpg
 plakat     
25_leschemins.jpg
 wystawa drogi do europy     
25_strasbourg.jpg
 place de la gare / strasbourg     
25_kabinateleportacyjnawidok.jpg
 kabina teleportacyjna / widok uv     
25_kabinateleportacyjnawidok1.jpg
 kabina teleportacyjna / widok flash     
25_teleportermatka3.jpg
 teleporter matka     
25_pieczencwyjscia.jpg
 pieczenc wyjscia     
25_teleportermatka.jpg
 teleporter matka / flash     
25_teleportermatka2.jpg
 teleporter matka / fragment     
25_drzewowschhoryzontu.jpg
 drzewo wsch. horyzontu / fragment     
25_teleportermatka1.jpg
 teleporter matka     
25_stabilizatorplanow.jpg
 stabilizator planow / fragment     
25_wirswiatlonosny.jpg
 wir swiatlonosny / flash     
25_tocopozeragodziny.jpg
 to co pozera godziny     
25_2003saloniki.jpg
 plakat     
25_museum.jpg
 macedonian museum of cont. art