Stabilizacja Sieci Krystalicznej Ziemi
Przyjmijmy następujące założenie: istniejąca w świecie fizycznym materia ożywiona i nieożywiona posiada swój niematerialny odpowiednik będący energetyczną matrycą/wzorem tego co przejawione. Różne tradycje i szkoły różnie określają istnienie owego wzorca. Opisywany jest on m.in. jako rodzaj krystalicznej siatki opartej na geometrycznym porządku figury zwanej kwiatem życia. Sieci owe oplatają zarówno przysłowiowe ziarnko piasku jak i całą planetę i galaktyki. Poprzez kombinację trójkątów w budowie neutrina wszystko połączone jest wspólną geometryczną przekątną. Język budowy sieci jawi się jako wysoce wyrafinowana nauka w ramach szerszych projektów tworzenia układów planetarnych i obsiewania ich życiem. Kosmiczne cykle ewolucyjne determinują oktawy czasu w jakich istnieją poszczególne właściwości sieci. Idąc tym tropem możemy spojrzeć na wieszczony tu
i ówdzie "koniec czasów" czy zamknięcie pewnego cyklu w kalendarzu Majów, jako rodzaj przebudowy sieci i zakotwiczenia w niej nowej "wyższej" a może subtelniejszej częstotliwości - będącej nową kombinacją geometrycznych figur i dźwięków. Obserwowane z niespotykaną wcześniej [tzn. od momentu dokonywania pomiarów] intensywnością wybuchy na słońcu emitują w kierunku Ziemi olbrzymią ilość energii i zdają się być katalizatorem ewolucyjnych zmian w sieci planety i żyjących na niej istot. I tak doszliśmy do instalacji i tytułu Stabilizacja Sieci Krystalicznej Ziemi. Jest ona włączeniem się do opisanego wyżej procesu, tak by owo "przeprogramowywanie" sieci odbywało się w sposób jak najbardziej harmonijny. Blackout w Chile czy korelacja między słonecznymi erupcjami a aktywnością sejsmiczną i wybuchami wulkanów w ostatnich miesiącach pokazują iż jest co stabilizować. Prezentowane obiekty to nic innego jak obdarzone intencją urządzenia, których zadaniem jest wspomaganie zakotwiczania nowych energii płynących na Ziemię i przebudowywujących jej sieć.
idea + instalacja: Egon Fietke
dźwięk: Jerzy Korzeń
tekst z katalogu wystawy Mit i melancholia, 17.02 - 09.04.2012
Muzeum Współczesne, Plac Strzegomski 2A, Wrocław

38_plakatwebikow.jpg
 plakat     
38_widok2.jpg
 widok     
38_oktagon1.jpg
 oktagon     
38_oktagon3.jpg
 oktagon / detal     
38_oktagon0.jpg
 oktagon / fragment     
38_oktagon2.jpg
 rdzen amenti + oktagon     
38_wodok0.jpg
 rdzen amenti     
38_rdzen4.jpg
 rdzen amenti / fagment     
38_rdzen1.jpg
 rdzen amenti / detal     
38_rdzen0.jpg
 rdzen amenti / detal     
38_platwhibuti2.jpg
 rdzen amenti platforma wibuti     
38_platwhibuti0.jpg
 platforma wibuti / detal     
38_rdzen6.jpg
 rdzen amenti + oktagon     
38_widok3.jpg
 widok     
38_lira0.jpg
 tafle neutrino + lira     
38_lira1.jpg
 lira / fragment     
38_tafla1.jpg
 tryptyk neutrino / fragment     
38_tafla6.jpg
 tafla neutrino / detal     
38_tafla2.jpg
 tafla neutrino / fragment     
38_tafla5.jpg
 tafla neutrino / detal     
38_tafla4.jpg
 tafla neutrino / fragment     
38_tafla0.jpg
 tafla neutrino / detal czulka mocy     
38_tafla3.jpg
 tafla neutrino / detal     
38_smatkardzen.jpg
 rdzen amenti + stabilizator matka     
38_rdzen7.jpg
 rdzen amenti / detal     
38_smatkaoktagon.jpg
 stabilizator matka / fragment     
38_smatka3.jpg
 stabilizator matka / fragment     
38_smatka2.jpg
 stabilizator matka / fragment     
38_smatka0.jpg
 stabilizator matka / detal     
38_rygieloktagon.jpg
 rygiel wymiarowy + oktagon     
38_rygiel2.jpg
 rygiel wymiarowy / detal     
38_rygiel1.jpg
 rygiel wymiarowy / detal     
38_rygiel0.jpg
 rygiel wymiarowy / detal     
38_rygiel4.jpg
 rygiel wymiarowy / faza